PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Deliverables

Available documents:

  1. The description of the pilot study and the research sample

This website will feature downloadable reports:

  1. Pilot Study Report – the 2nd quarter of 2013.
  2. Final Report on the Study Appraising the Economic Impact on Krakow’s Economy – the 3rd quarter of 2014.

 

Please visit the website in future to download the reports.

 

Partners
Project
Team