PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Istniejące badania

Dostrzegając szansę jaką dla miasta stanowi przemysł spotkań, Kraków już od kilku lat stara się badać swoją atrakcyjność na tym rynku. Zobacz wyniki dotychczasowych badań.

data publikacji tytuł typ publikacji
2013-06-25 Wyliczenie impaktu ekonomicznego wydarzenia ESTRO w Genewie; Enrico Zuffi
2013-06-25 Creating opportunities for international meetings – stimulating successful cooperation; Enrico Zuffi
2013-06-25 Importance of Meetings and Incentives for Switzerland; Enrico Zuffi
2013-06-25 „You give – you get”. Cele i korzyści z prowadzenia badań przemysłu spotkań w Polsce i Krakowie; Małgorzata Przygórska-Skowron
2012-12-19 Successful stories of MICE economic impacts on cities and regions prof. dr. Marie-Francoise Perruchoud-Massy
2012-12-19 Tourism contribution on regional development -The importance of MICE tourism and its impacts on the region prof. dr. Marie-Francoise Perruchoud-Massy
2012-12-19 Mnożnikowe efekty z turystyki – istota i logika liczenia dr Renata Seweryn, dr Agata Niemczyk
2012-12-19 Uwarunkowania realizacji projektu „badania wpływu przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa” dr Renata Seweryn, dr Agata Niemczyk
2012-06-25 Wpływ turystyki na aktywizację gospodarkiobszaru recepcji turystycznej– próby szacowania wysokości mnożnika turystycznego dla Polski i Małopolski dr Renata Seweryn, dr Agata Niemczyk
2012-06-25 Business tourism as an opportunity for regional development – the example of Switzerland Prof. Roland Schegg
2012-06-25 Kraków – destynacja turystyki biznesowej. MICE. dr Krzysztof Borodako
2012-06-25 Rola branży w badaniu przemysłu spotkań i znaczenie badań. Economic Impact Study. dr Krzysztof Celuch CMM, CITE
2012-06-25 Meetings industry and its economic importance in metropolitan areas on the example of Geneva and Vienna Enrico Zuffi
2012-06-25 Badania… i co dalej…? Beata Paliś
2011 Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. – Profesjonalni Organizatorzy Konferencji i Kongresów (PCO) – Raport końcowy
2011 Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. – Raport końcowy
2010 Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku – raport końcowy
2009 Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 Gestorzy Turystyki MICE
2008 Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 Profesjonalni Organizatorzy Konferencji i Kongresów
Partnerzy
Zespół
Projektowy