PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Konferencja Kraków Impact – podsumowanie i mały raport do pobrania
23.09.2014
Impact_KRK_2014_09_RStrojnowski-29-Impact-1024

23 września 2014 r. w Kraków Arena, największej hali widowisko – sportowej w Polsce, odbyła się konferencja wieńcząca dwuipółletni projekt KRAKÓW IMPACT, realizowany wspólnie przez Krakow Convention Bureau, Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytet Nauk Stosowanych Zachodniej Szwajcarii HES-SO Valais oraz operatora ICE Kraków Congress Centre – Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Konferencja podsumowała projekt: „Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii”, współfinansowane przez Szwajcarię w ramach „Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej”.

Do pobrania jest

Podstawowym założeniem KRAKÓW IMPACT było oszacowanie wielkości sektora spotkań biznesowych w Krakowie oraz jego wartości dla gospodarki miasta. Dzięki osiągnięciu zamierzonego celu, przedstawiciele branży dysponują narzędziem, które pozwoli im podążać za obowiązującymi trendami oraz dostosowywać swoje usługi, na intensywnie rozwijającym się w Krakowie rynku Meetings Industry, do potrzeb bezpośrednich odbiorców, czyli uczestników spotkań, jak i pośredników – organizatorów.

Grupą docelową przeprowadzonych badań były wszystkie podmioty, które uczestniczą w szeroko rozumianej branży spotkań tzw. sektora MICE – organizatorzy konferencji, kongresów, konwencji, seminariów, targów, wystaw, podróży motywacyjnych oraz gestorzy obiektów z zapleczem konferencyjnym w Krakowie. W szczególności były to: przedsiębiorstwa, organizatorzy turystyki, firmy szkoleniowe, hotele, obiekty konferencyjne, muzea i inni przedstawiciele branży.

W czasie trwania konferencji przedstawiono wyniki 2,5 rocznej współpracy naukowców z Polski i Szwajcarii z przedstawicielami branży. W 2013 roku objęto badaniem 3413 spotkań, z których 3 na 4 odbywały się w hotelach, ze względu na brak obiektów o przeznaczeniu stricte konferencyjno-kongresowym. Ponad połowa z nich trwała tylko 1 dzień. Co czwarty kongres i konferencja odbywające się w stolicy Małopolski poświęcone były problematyce branży technicznej, a co dziesiąte – informatyczno-komunikacyjnej. Ponad jedna czwarta spotkań miała charakter międzynarodowy, zaś 70% wszystkich wydarzeń została zorganizowane na zlecenie przedsiębiorstw.
Zgodnie z przyjętymi założeniami projektu, wyodrębniono trzy grupy spotkań biznesowych:
-kongresy i konferencje oraz inne spotkania o podobnym charakterze, takie jak: seminaria, sympozja, konwencje, czy zjazdy,
-szkolenia, imprezy motywacyjne oraz inne wydarzenia korporacyjne,
-targi i wystawy gospodarcze.

Obliczono, iż każdy uczestnik pierwszych dwóch grup spotkań wydał w Krakowie średnio 2098 zł, z czego 733 zł stanowiła opłata konferencyjna, 638 zł wynosiło pokrycie kosztów noclegów, zaś pozostała kwota, czyli 156 zł to wydatki na gastronomię. Uczestnik targów i konferencji wydawał średnio 1023 zł, co związane było z odmiennym charakterem wydarzenia. Z kolei wystawca targowy przeciętnie wydatkował w Krakowie kwotę 15 791 zł, a osoba go reprezentująca na wydatki indywidualne przeznaczała 2 439 zł.
Wszystkie spotkania w Krakowie w 2013 roku wygenerowały blisko 1 067,9 mln zł PKB, co stanowiło około 2,37% PKB całej gospodarki Krakowa. Co ważne, przemysł spotkań generował także miejsca pracy. Średnio jedno spotkanie stuosobowe tworzyło około 4,89 całorocznego miejsca pracy, zaś wszystkie spotkania, które odbyły się w Krakowie w 2013 roku wytworzyły ponad 12 tysięcy całorocznych miejsc pracy.
Szacunkowa wartość podatków i opłat do budżetu miasta Krakowa, wygenerowanych przez branżę MICE wyniosła ponad 89 mln złotych, co stanowiło 2,4% dochodów budżetu miasta Krakowa.

Zgodnie z danymi innego raportu – „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2014″ przygotowanego przez Poland Convention Bureau/Polską Organizację Turystyczną, Małopolska i Kraków zajęły drugie miejsce w skali kraju pod względem zorganizowanych spotkań biznesowych – konferencji, kongresów, targów, wydarzeń korporacyjnych. Wynik Krakowa stanowi 18,86% spotkań, które odbyły się w całym kraju. Liczba zgłoszonych przez obiekty spotkań w województwie małopolskim w 2013 roku była niemal dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym.
Konsekwencją otwarcia w roku 2014 aż trzech nowych obiektów obsługujących przemysł spotkań, w tym ICE Kraków Congress Centre, będzie wzrost liczby imprez odbywających się w Krakowie. Pozwoli to umocnić silną już pozycję stolicy Małopolski jako jednego z liderów turystyki biznesowej w Polsce.

Więcej informacji na temat projektu KRAKÓW IMPACT znaleźć można na stronie: www.krakowimpact.pl oraz www.icekrakow.pl
Wkrótce na stronie projektu ukaże się cyfrowa wersja raportu podsumowującego całość projektu KRAKÓW IMPACT.

POBIERZ RAPORT PODSUMOWUJĄCY OSTATNI ETAP PROJEKTU KRAKÓW IMPACT

Partnerzy
Zespół
Projektowy