PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Harmonogram
Harmonogram
II Kwartał 2012
Dobór narzędzia badawczego Przegląd wykorzystywanych na świecie (w tym w Szwajcarii) ilościowych i jakościowych metod oraz technik badania ekonomicznego wpływu przemysłu spotkań na gospodarkę kraju, regionu, miejscowości.
14 – 15 maja 2012
Spotkanie robocze Spotkanie w szwajcarskim Wallis ma wyłonić metodykę, jaką przeprowadzane będzie badanie. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele: Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, szwajcarski Institute of Tourism, ICE Kraków i lidera projektu – Krakow Convention Bureau.
25 czerwca 2012
Konferencja Konferencja otwierająca projekt w sali obrad w Urzędzie Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3/4). W konferencji udział wezmą przedstawiciele miasta, branży turystycznej oraz profesorowie.
III Kwartał 2012
Dobór narzędzia badawczego Ocena zasadności zastosowania w/w narzędzi w polskich realiach na poziomie miasta, w tym analiza przydatności i możliwości pozyskania danych wtórnych, gromadzonych przez różnego rodzaju podmioty.
IV Kwartał 2012
Dobór narzędzia badawczego Przygotowanie propozycji metodyki badania bezpośredniego, pośredniego i indukowanego oddziaływania przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa oraz jej konsultacja z przedstawicielami branży turystycznej.
I i II Kwartał 2013
Przeprowadzenie badania Przeprowadzenie badania pilotażowego, analiza uzyskanych wyników i wyciągnięcie wniosków, mających na celu wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości w metodach i technikach badawczych.
III kwartał 2013 do II kwartał 2014
Przeprowadzenie badania Przeprowadzenie badań właściwych i analiza uzyskanych wyników, tj. ocena bieżącego wpływu mnożnikowego przemysłu grupowych spotkań biznesowych na gospodarkę Krakowa.
III kwartał 2014
Raport Rekomendacje dotyczące dalszych działań, obejmujące m.in. wytypowanie propozycji kongresów, które mogą zostać pozyskane przez Kraków, a które mają szansę generować jak najwyższe wpływy ekonomiczne dla miasta i regionu Małopolski.
Partnerzy
Zespół
Projektowy