PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Beata Paliś
beata paliś2

Beata Paliś

Od kilkunastu lat związana z pracą w turystyce i promocji miasta. We wcześniejszych latach: kierowała także referatem promocji miasta. Koordynator wielu ważnych przedsięwzięć promocyjnych, imprez i wydarzeń rocznicowych odbywających się w Krakowie, kampanii reklamowych. Współpracowała przy tworzeniu pierwszej strategii promocji Krakowa, jak również koordynowała jej wdrożenie. Pomysłodawca i kierownik projektu unijnego pt.: „Produkt muzealny w wybranych miastach świata – promocja szlaków muzeów w Europie”, a także zastępca przewodniczącego Komitetu Programowego. Autor projektu planu działań w zakresie marketingu turystyki biznesowej dla Krakowa na lata 2011 – 2014.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie kierunku zarządzanie i marketing i studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu UE kierunków: Zarządzanie turystyką międzynarodową jak również Europejskich Studiów Menedżerskich typu MBA.

Partnerzy
Zespół
Projektowy