PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
dr Katarzyna Klimek

Adiunkt w Katedrze Turystyki UEK oraz scientific fellow w Instytucie Turystyki Uniwersytetu Nauk Stosowanych Zachodniej Szwajcarii HES-SO Valais.

Współautor badań turystyki MICE w Krakowie, specjalista w zakresie branży spotkań, a także szwajcarskiego rynku turystycznego. Autor opracowania „Turystyka biznesowa na globalnym rynku usług turystycznych”, wydanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w roku 2012. W projekcie – członek zespołu Uniwersytetu Nauk Stosowanych Zachodniej Szwajcarii HES-SO Valais.

Partnerzy
Zespół
Projektowy