PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
dr Marie-Françoise Perruchoud-Massy

Doktor ekonomii na Uniwersytecie w Lozannie. Wykładowca i pracownik naukowy Uniwersytetu Nauk Stosowanych Zachodniej Szwajcarii HES-SO w Sierre.

Prowadzi projekty badawcze dotyczące gospodarki regionalnej, zwłaszcza w dziedzinie turystyki. Przez 5 lat pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Turystyki. Wcześniej założyła fundację Job Renaissance w Sierre, którą kierowała przez 4 lata. Zarządzała projektami w stowarzyszeniu na rzecz rozwoju gospodarczego kantonu Valais. Od 2000 roku prezes programu Leonardo na Szwajcarię Zachodnią. W latach 1999-2008 członek zarządu SAFFA, kooperatywy dla kobiet-przedsiębiorców w Bernie. Jednocześnie pełniła i pełni funkcje członka zarządu w firmach komercyjnych (Innopark, bank Raiffeisen w St Gallen, fundacja Institut Universitaire Kurt Boesch w Sion i.in.) W projekcie – członek zespołu Uniwersytetu Nauk Stosowanych Zachodniej Szwajcarii HES-SO Valais.

Partnerzy
Zespół
Projektowy