PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Dr Roland Schegg
Dr Roland Schegg

Dr Roland Schegg jest wykładowcą Szwajcarskiej Szkoły Turystyki w Sierre (Valais) oraz koordynatorem badań w Szwajcarskim Departamencie Turystyki.

W latach 2000 – 2004 był wykładowcą w Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL). Jego obecne zainteresowania naukowe obejmują badania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w branży turystycznej (online marketing, jakość stron internetowych, mobilny internet, Web 2.0). Był on również zaangażowany w budowę interaktywnej platformy benchmarkingu eFitness. Zajmuje się również kwestiami związanymi z zrównoważoną turystyką, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania energią w branży hotelarskiej.

Partnerzy
Zespół
Projektowy