PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Małgorzata Przygórska-Skowron
MPS

Kierownik Zespołu Projektowego.

Absolwentka UJ (filologia polska) oraz studiów podyplomowych z zakresu funduszy unijnych. W Wydziale Informacji, Turystyki i Promocji Miasta od roku 2004. Uczestniczyła w realizacji projektów z zakresu turystyki, m.in.: „Droga Królewska dla niepełnosprawnego turysty” oraz  „Produkt muzealny w wybranych miastach świata – promocja szlaków muzeów w Europie”. Od 2013 roku kierownik Krakow Convention Bureau.

Partnerzy
Zespół
Projektowy