PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Sara Lamik

Członek Zespołu Projektowego z ramienia Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Pracuje na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków – odpowiada za działania sprzedażowe i marketingowe związane z Centrum oraz za pozyskiwanie klientów. Z Krakowskim Biurem Festiwalowym związana od 2004 roku. Posiada doświadczenie m.in. w zakresie realizacji imprez, działań promocyjnych, pozyskiwania sponsorów. Od dwóch lat uczestniczy w szkoleniach dotyczących przemysłu spotkań organizowanych przez międzynarodowe i polskie stowarzyszenia branżowe (AIPC, ECM SKKP, MPI Poland Club).

Partnerzy
Zespół
Projektowy