PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Wioletta Wolak
Wioletta Wolak

Zastępca Kierownika Zespołu Projektowego.

 

Od siedmiu lat związana z pracą na rzecz turystyki i promocji Miasta. W Biurze Kongresów pracuje od 2009 roku. Była koordynatorem programu wspierania nowych połączeń lotniczych z/do Krakowa „Otwarty Kraków”. W latch 2010-2011 była członkiem zespołu w projekcie pn: „Produkt muzealny w wybranych miastach świata – promocja szlaków muzeów w Europie”. Koordynuje i realizuje liczne projekty zagraniczne i kampanie promocyjne. Pomysłodawca i autor kilku publikacji promocyjnych z zakresu turystyki.

Partnerzy
Zespół
Projektowy