PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Spółka z o.o.
Partnerzy
Zespół
Projektowy