PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Krakowskie Biuro Festiwalowe
23.06.2012
partner_kbf

Największe krakowskie festiwale, spektakularne widowiska dla stutysięcznej publiczności,  głośne w Polsce i Europie wydarzenia z dziedziny muzyki, teatru,  filmu, sztuk pięknych czy literatury – tym wszystkim zajmuje się dziś Krakowskie Biuro Festiwalowe, jedna z najbardziej aktywnych polskich instytucji życia publicznego. Powołane niegdyś, by pokazać światu Kraków jako Europejskie Miasto Kultury roku 2000, kontynuuje swoje prace, od lat wprowadzając nowe trendy w zarządzaniu wydarzeniami i programami kulturalnymi.

Partnerzy
Zespół
Projektowy