PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Prezentacje z konferencji już do pobrania!
24.09.2014

Zapraszamy do pobrania wszystkich materiałów z konferencji kończącej projekt Kraków Impact

data publikacji tytuł typ publikacji
2014-09-23 Wielkość i struktura przemysłu spotkań w Krakowie w latach 2008-2013; dr hab. Agata Niemczyk
2014-09-23 Wyniki badań znaczenia przemysłu spotkań dla gospodarki Krakowa; dr hab. Renata Seweryn
2014-09-23 Valais Tourism Observatory – Swiss good practice of tourism monitoring tools; dr Katarzyna Klimek
2014-09-23 Metodyka Economic Impact; dr Krzysztof Borodako
2014-09-23 Znaczenie przemysłu spotkań w gospodarce Krakowa; dr Krzysztof Celuch
2014-09-23 Działania organizacyjne i promocyjne w projekcie; Małgorzata Przygórska-Skowron
2014-09-23 Kraków na tle polskich miast; Prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka
2014-09-23 Meetings Venue Design and Marketing; Rob Davidson
2014-09-23 Jak pozyskiwać międzynarodowe kongresy na przykładzie starań Miasta Gdańsk o Kongres ICCA 2017; Marta Wiśniewska
Partnerzy
Zespół
Projektowy