PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Projekt Grantowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Fundusz partnerski

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Nazwa Projektu

Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii

Opis projektu

Głównym celem projektu jest ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii. Projekt realizuje cele Funduszu Partnerskiego poprzez promowanie, tworzenie i wzmacnianie partnerstwa pomiędzy polskimi jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Miejska Kraków -  Urząd Miasta Krakowa – lider  projektu) i instytucjami (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Krakowskie Biuro Festiwalowe – partnerzy w projekcie) a szwajcarskimi instytucjami (University of Applied Sciences of Western Switzerland Valais – partner projektu) dzięki wymianie dobrych praktyk i know-how.

Korzyści związane z projektem

Korzyścią płynącą z realizacji projektu będzie zbadanie trendów w rezerwacji i wyborze obiektów konferencyjnych oraz oszacowanie wielkości i wartości sektora spotkań biznesowych w Krakowie. Dodatkowo równie ważne będzie uzyskanie danych o zyskach ekonomicznych, jakie przynosi sektor dla gospodarki miasta. Efektem końcowym analiz wynikających z realizacji projektu będzie podejmowanie świadomych działań na rzecz pozyskiwania wydarzeń konferencyjnych generujących jak najwyższy wpływ ekonomiczny.

Całkowity koszt projektu

791 804,00 zł – 248 159,96 CHF

Kwota dofinansowania

712 623,00 zł – 223 343,78 CHF
Kurs z dokumentacji konkursowej dla naboru 3,1907

Okres realizacji

12.04.2012 r. – 30.09.2014 r.

Partnerzy
Zespół
Projektowy