PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Raporty z projektu już do pobrania!!
03.10.2014

Zapraszamy do pobrania raportów w języku polskim, angielskim, oraz broszury z podsumowaniem raportu.

data publikacji tytuł typ publikacji
2014-09-23 Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa; Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka,
Agata Niemczyk, Renata Seweryn
2014-09-23 Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa – wersja angielska; Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka,
Agata Niemczyk, Renata Seweryn
2014-09-23 Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa – wersja mini; Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka,
Agata Niemczyk, Renata Seweryn
Partnerzy
Zespół
Projektowy