PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Rezultaty

Raport Końcowy:

data publikacji tytuł typ publikacji
2014-09-23 Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa; Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka,
Agata Niemczyk, Renata Seweryn
2014-09-23 Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa – wersja angielska; Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka,
Agata Niemczyk, Renata Seweryn
2014-09-23 Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa – wersja mini; Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka,
Agata Niemczyk, Renata Seweryn

Dostępne dokumenty:

data publikacji tytuł typ publikacji
2014-09-23 Wielkość i struktura przemysłu spotkań w Krakowie w latach 2008-2013; dr hab. Agata Niemczyk
2014-09-23 Wyniki badań znaczenia przemysłu spotkań dla gospodarki Krakowa; dr hab. Renata Seweryn
2014-09-23 Valais Tourism Observatory – Swiss good practice of tourism monitoring tools; dr Katarzyna Klimek
2014-09-23 Metodyka Economic Impact; dr Krzysztof Borodako
2014-09-23 Znaczenie przemysłu spotkań w gospodarce Krakowa; dr Krzysztof Celuch
2014-09-23 Działania organizacyjne i promocyjne w projekcie; Małgorzata Przygórska-Skowron
2014-09-23 Kraków na tle polskich miast; Prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka
2014-09-23 Meetings Venue Design and Marketing; Rob Davidson
2014-09-23 Jak pozyskiwać międzynarodowe kongresy na przykładzie starań Miasta Gdańsk o Kongres ICCA 2017; Marta Wiśniewska
2013-06-25 Wyliczenie impaktu ekonomicznego wydarzenia ESTRO w Genewie; Enrico Zuffi
2013-06-25 Informacja o stanie zaawansowania projektu; dr Krzysztof Borodako
2013-06-25 Creating opportunities for international meetings – stimulating successful cooperation; Enrico Zuffi
2013-06-25 Importance of Meetings and Incentives for Switzerland; Enrico Zuffi
2013-06-25 „You give – you get”. Cele i korzyści z prowadzenia badań przemysłu spotkań w Polsce i Krakowie; Małgorzata Przygórska-Skowron
2013-06-10 Report /PART 1/ of the realisation of Task 1.1. Evaluation and syntesis of tools of measures of impact of business tourism in the world; K. Borodako, J. Berbeka, A. Niemczyk, R. Seweryn
Opis badań pilotażowych i przyjętej próby badawczej artykuł
2012-12-19 Successful stories of MICE economic impacts on cities and regions prof. dr. Marie-Francoise Perruchoud-Massy
2012-12-19 Tourism contribution on regional development -The importance of MICE tourism and its impacts on the region prof. dr. Marie-Francoise Perruchoud-Massy
2012-12-19 Mnożnikowe efekty z turystyki – istota i logika liczenia dr Renata Seweryn, dr Agata Niemczyk
2012-12-19 Uwarunkowania realizacji projektu „badania wpływu przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa” dr Renata Seweryn, dr Agata Niemczyk
2012-06-25 Wpływ turystyki na aktywizację gospodarkiobszaru recepcji turystycznej– próby szacowania wysokości mnożnika turystycznego dla Polski i Małopolski dr Renata Seweryn, dr Agata Niemczyk
2012-06-25 Business tourism as an opportunity for regional development – the example of Switzerland Prof. Roland Schegg
2012-06-25 Kraków – destynacja turystyki biznesowej. MICE. dr Krzysztof Borodako
2012-06-25 Rola branży w badaniu przemysłu spotkań i znaczenie badań. Economic Impact Study. dr Krzysztof Celuch CMM, CITE
2012-06-25 Meetings industry and its economic importance in metropolitan areas on the example of Geneva and Vienna Enrico Zuffi
2012-06-25 Badania… i co dalej…? Beata Paliś
2011 Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. – Profesjonalni Organizatorzy Konferencji i Kongresów (PCO) – Raport końcowy
2011 Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. – Raport końcowy
2010 Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku – raport końcowy
2009 Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 Gestorzy Turystyki MICE
2008 Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 Profesjonalni Organizatorzy Konferencji i Kongresów

 

Zapraszamy ponownie w przyszłości, aby pobrać dostępne raporty.

 

Partnerzy
Zespół
Projektowy