PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Zapraszamy do udziału w badaniach ankietowych
17.09.2013

Urząd Miasta Krakowa – Krakow Convention Bureau ogłasza nabór do badania realizowanego w ramach projektu pt. „Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii” finansowanego z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Badanie zasadnicze jest kontynuacją badania pilotażowego przeprowadzonego na przełomie 2012/2013 r. Wynikiem badań będzie poznanie wpływu przemysłu spotkań na gospodarkę miasta Krakowa.

Badanie zasadnicze będzie prowadzone od października 2013 r. do czerwca 2014 r. w trakcie 84 spotkań , które odbędą się w Krakowie, spełniających jednocześnie następujące kryteria:
a) kryterium rodzaju:, kongresy i konferencje, imprezy motywacyjne, imprezy korporacyjne targi i wystawy gospodarcze,
b) kryterium zasięgu: krajowe i międzynarodowe,
c) kryterium branży: medyczne (w tym np. farmacji, stomatologii), humanistyczne (np. nauki, badań, edukacji), techniczne (np. budowlane, motoryzacyjne, przemysłu samochodowego), technologii komunikacyjnej i informatycznej oraz ekonomiczno-polityczne (np. finansów, bankowości, ubezpieczeń, nieruchomości, administracji państwowej),
d) kryterium wielkości: spotkania małe (min. 25 maks. 400 uczestników) oraz spotkania duże (powyżej 400 uczestników).

Prosimy organizatorów spotkań lub gestorów sal konferencyjnych o zgłaszanie propozycji spotkań do 30 września 2013 r. na adres convention@um.krakow.pl

W przypadku jeśli to samo spotkanie zostanie zgłoszone przez gestora sali konferencyjnej i organizatora zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Podmioty, które zgłoszą spotkania do objęcia badaniem będą miały szansę wzięcia udziału w wizycie studyjnej do Szwajcarii, która zostanie zorganizowana w 2014 r. w ramach projektu, a jej ideą przewodnią będzie czerpanie dobrych praktyk z funkcjonowania branży przemysłu spotkań w Szwajcarii.

W celu zakwalifikowania się do badania należy:
1. przesłać wykaz spotkań na adres: convention@um.krakow.pl
2. wrazić zgodę na wzięcie udziału w badaniu

Udział w badaniu zasadniczym jest nieodpłatny.

Do badania zostaną włączone spotkania, które jednocześnie pozwolą na spełnienie całościowo wszystkich kryteriów.

Partnerzy
Zespół
Projektowy